Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Bronzové nářadí > Nedotýkej se mne železem

Nedotýkej se mne železem

https://www.cestyksobe.cz/jak-lehce-rozsirit-les/31989

/vzkaz matky Země/ 

Proč železo škodí Zemi i lidem

Každé období vývoje lidstva je charakteristické určitým materiálem, který lidé nejvíce používají a který ovlivňuje jejich život. Dnešní doba je často nazývána dobou železnou. Tento kov umožnil obrovský rozvoj techniky, průmyslu, v mnoha ohledech usnadnil život lidí. Na druhé straně má ale používání železa následky, o kterých se prozatím příliš nevědělo, nebo nebyly tyto informace zveřejňovány.
Železo m.j. škodí půdě. Je známo, že v místech kde se hojně vyskytuje železná ruda je chudá vegetace, rostliny jsou malé a neduživé. Naopak v lokalitách, kde půda obsahuje mědˇ se rostlinám neobyčejně daří....
  Pokud k obdělávání půdy používáme železné nástroje, narušujeme magnetické siločáry Země. Ty probíhají přibližně na povrchu půdy, či těsně pod ním. Navíc mikročástečky železa, které se z něho uvolňují do půdy mění elektromagnetické poměry v ornici, půda pak hůře váže vodu, ztrácí humus a zhutňuje se. Právě používání železných nástrojů v posledních stoletích je hlavní příčinou celosvětového poklesu kvality půdy a úrodnosti polí.
Protože se železné nářadí nářadí zavádělo postupně, prakticky nikde nedávali do souvislosti pokles úrodnosti půdy a železné nástroje. Vyjímkou bylo Bulharsko, které v 30 letech minulého století nakoupilo v Německu statisíce železných pluhů. Následně došlo k prudkému poklesu výnosu polí. Protože v té době bylo Bulharsko závislé na zemědělské produkci, byl to pro tuto zemi vážný problém. Tehdejší král Boris povolal do země rakouského vědce Viktora Schaubergera, aby zjistil příčinu. Ten zjistil, že k poklesu výnosu polí nedošlo v části Bulharska, kterou obývala turecká menšina. Ta zústala u starého způsobu obdělávání polí, t.j. orali dřevěnými pluhy....
Toto zjištění přivedlo V. Schaubergera k myšlence, že by železo mohlo být příčinou problému této agrární země.
Poté začal experimentovat s různými materiály k výrobě zemědělského nářadí. Nejlépe z těchto zkoušek vyšla měď, resp. bronz. Půda obdělávaná bronzovým nářadím dávala  minimálně o třetinu vyšší výnosy a půda se začala uzdravovat.
   Ani  lidem železo neprospívá. Pokud nakrájíme "živou" potravu - zeleninu, ovoce atp. železným nožem, potraviny umrtvíme, zbavíme je životní energie i velké části vitaminů a enzymů. Také každý dotek železné lžičky či příboru nám odejme část životní energie..... Lidé v minulosti používali buď dřevěné lžíce, nebo v případě že byli bohatší stříbrné stolní náčiní. Důležité je. aby to, čím se dotýkáme úst při jídle bylo z nemagnetického materiálu, např. dřevo, bronz, stříbro či zlato.....Také bychom neměli připravovat jídlo v železných hrncích, mnohem lepší jsou hliněné či měděné....
                                                                                                  Slávek Popelka

 

Jak vše začalo.....


  Někdy kolem roku 2 000 jsem si pořídil detektor kovů a začal se s ním toulat po lesích 

Vysočiny. Brzy jsem zjistil, jak velké množství kovových předmětů, především

železných, se nachází v zemi a to i na místech, kde by to nikdo nečekal.

Postupně jsem začal cítit, že železo přírodě vadí a na vnitřní popud jsem je začal

odvážet do sběrného dvora.

Dlouhodobý pobyt v přírodě člověka učí větší vnímavosti, otvírá intuici a vnímání

širších souvislostí. Začal jsem si uvědomovat i to, že pociťuji sílící nechuť k

obdělávání půdy na své zahradě. Nejdřív jsem nechápal proč, když práce na zahradě

vždy patřila k mým nejoblíbenějším činnostem. Postupně mi došlo, že Zemi vadí

železné nářadí, že jí z nějakého důvodu škodí.

Zřejmě to souvisí se zvyšujícími se vibracemi a změnami v magnetickém poli Země.

Proto doporučuji odstranit ze zahrádek všechny železné přeměty a případně i

prohledat půdu pomocí detektoru a odstranit z ní všechny nalezené kovové předměty.

Když jsem začal pátrat po neželezném nářadí na obdělávání půdy, zjistil jsem,

že je u nás prakticky nedostupné, nebo příliš drahé. Proto jsem se rozhodl nechat

si vyrobit bronzové nářadí na obdělávání půdy nejdříve pro sebe a pak tuto možnost

nabídnout i ostatním, podobně vnímajícím lidem.

                                                                                                                Slávek Popelka

 

Doba železa a rzi končí....


Železo má samo o sobě energii, která není pro člověka příznivá... Kromě toho má schopnost negativní energii přitahovat a zesilovat.

Doba, která nyní začíná, se bude m.j. vyznačovat tím, že lidé budou ze svého okolí   odstraňovat předměty vyrobené ze železa. Postupně se budou mnohé výrobky doposud zhotovované ze železa nahrazovat jinými, vyrobenými z bronzu, mědi, stříbra.....

Rozhodně bychom neměli používat železné lžičky a příbory, krájet potraviny železným nožem, obdělávat půdu a zalévat rostliny železným nářadím, spát v posteli obsahující železné součástky, žít v domě kde jsou traverzy ze železa... atd.

                                                                                                                                  Slávek Popelka

 

další nabídka - přístroje na odstanění nepříznivého vlivu geopatogenních zón:     www.alcyone-popelka.cz

 
© bronzovenaradi.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma